Bakit sumasabak si Atty. Chel Diokno sa magulong mundo ng pulitika?

Sa tinagal-tagal ko pong naglilingkod nang tahimik sa mga mahihirap, marami po ang nagtataka kung bakit ko susubukan ang pulitika. Kahapon, sa pagpapakilala po sa akin bilang kandidato para senador, nilahad ko po ang aking mga dahilan at kung bakit po isang Diokno ulit ang sasabak sa mundong minsang sinabak ng aking amang si Jose "Ka Pepe" Diokno.

Pepe Dioknovideo