Statement on the State Visit of Chinese President Xi Jinping

46517172_1095680607268617_3473049897169584128_n.png

As a responsible member of the global community, the Philippines always welcomes visits by our neighbors and allies, to strengthen our relations, to secure our future.

This State Visit of Chinese President Xi Jinping comes at a time, however, when the very leadership of our country is ambivalent (at best) toward the tribunal ruling that secured our sovereign position in the West Philippine Sea. For this reason, we must be watchful over any agreement tabled for discussion by the two presidents. Ang tunay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi nakabase sa interes lamang ng isa. Ang pagkakaibigan ng dalawang bansa ay nakabatay sa respeto sa isa’t isa, sa patas na pakikitungo, at bukas na usapan sang-ayon sa international law na parehong kinikilala ng dalawang bansa, katulad ng Kumbensyon ng United Nations tungkol sa mga Dagat. Walang lugar sa ugnayan ng mga bansa ang pananamantala o pang-aapi.

Tungkulin natin bilang Pilipino na pangalagaan at hindi ipamigay ang atin, at protektahan ang ikabubuti natin ngayon at sa hinaharap.

Abe Diokno