Pakisama (Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka)

Maraming salamat sa Pakisama (Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka) sa pag-uusap natin tungkol sa isinusulong na Charter Change. Karangalan po na maki-isa sa PAKISAMA, na lumalaban para sa agrarian reform at rural development mula pa 1986.

Abe Diokno