#DZMMIkawNaBa: Dapat bang aprubahan ang death penalty?

Ang aking paninidigan sa death penalty.

"Sabi nga sa Ingles, "it's not the severity of the punishment, but the certainty of the punishment that deters crime." Kung alam ng mga kriminal na pag may sala sila'y mapaparusahan sila, yan ang magpipigil sa kanila. Hindi yung sasabihin natin, patayin na natin yan!"

Abe Diokno