What have you done to serve the Filipino people?

Matagal na rin po akong tumutulong sa mga nangangailangan at mga mahihirap sa ating bayan. Bilang isang human rights lawyer, ako po ay naging boses ng mga guro, mga estudyante, mga manggagawa, mga mangingisda, at iba pang sektor ng ating lipunan. 'Yun bang tinatawag nilang, mga nasa laylayan ng lipunan. Bilang isang abugado, nakikita ko mismo 'yung mga problema po ng ating mga kapatid na nangangailangan. At 'yung isang pinakamalaking problema nila, ay hindi patas ang hustisya sa atin. Alam naman natin lahat, 'pag may sala dapat may parusa. Alam naman natin ang mga mahihirap ay dapat may boses sa ating pamahalaan. Pero parang ay hindi naman nangyayari 'yon. Kaya 'yung ipinaglalaban ko sa loob ng husgado, ay kailangan po siguro ay dalhin ko sa ibang arena. Kaya po ako naririto ngayong gabi. Good evening.

Abe Diokno