Muling pagbisita sa Iloilo


Ating babalik-balikan ang probinsya ng Iloilo pagkat ramdam natin ang kanilang kagustuhang magkaroon ng isang payapang bansa na may patas na pamamalakad.

Nagsimula ang araw sa isang kapihan sa La Paz Market, pagkatapos ay nagtungo tayo sa isang forum na inorganisa ng Jaro Archdiocesan Social Action Center. Tayo rin ay nagmeryenda kasama ang iba’t ibang miyembro ng komunidad sa Seda Hotel, bago tayo lumahok sa isa nanamang forum tungkol sa batas at hustisya kasama ang mga susunod na abogado ng bayan.

Inyong maaasahan ang aking katapatan, di lamang sa inyo kundi sa batas at hustisyang ating pinaglalaban.

Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, Iloilo!

CJ Villa