Statement on the link between rising prices and corruption:

50026210_1129436207226390_1492894614493855744_o.jpg

"Sobra ang pagtaas ng bilihin dahil yung mga opisyales nating dapat ay ginagawa yung kanilang tungkulin ay iba na ang inaayos nila. Ang ating pamahalaan ang dapat nagbabantay ng presyo ng bilihin. Yan kanilang obligasyon sa ating ordinaryong mamamayan."

CJ Villa