iTam Halalan Senatorial Forum 2019 sa FEU - Institute of Technology

Maraming salamat sa FEU Institute of Technology at sa lahat ng mga estudyante at bisita sa iTam Halalan Senatorial Forum 2019 kanina! Natutuwa akong maimbitahan at maibahagi ang mga paniniwala at paninindigan ko tungkol sa mga importanteng isyu sa ating bansa ngayon. Mahirap ang laban natin, pero kapag nakikita ko ang kabataan gaya nyo na talagang pinag-aaralang mabuti ang mga kandidato para siguradong tama ang boto, ako ay nabubuhayan ng loob. Kayo ang inspirasyon ko!

CJ Villa