Pahayag tungkol sa vaccination scare

51516241_1142761255893885_1368049664774897664_o.jpg

Bawat Pilipino ay may karapatan sa ligtas at malusog na buhay, at hindi nakakatulong ang patuloy at iresponsable na pananakot ng ilan lalo na dahil sa matinding pagbaba sa dami ng batang tumatanggap ng bakuna. 

Ang karapatan sa kalusugan ay isa sa mga pangunahing karapatang pantao, at trabaho ng gobyerno na bantayan ang karapatang ito. Hindi makatarungang nailalagay sa panganib ang buhay at kalusugan ng milyon-milyong Pilipino para sa kung ano mang dahilan. 

Naiintindihan natin iyong takot ng ilang mga magulang, pero nagpapaalala rin tayong mayroong mga subok na bakunang bahagi na ng regular immunization program ng pamahalaan, at kailangan ang mga ito para masiguro ang kalusugan ng ating mga anak.

Ito ang nangyayari kapag baluktot ang sistema ng hustisya. Ito ang nangyayari kapag panay shortcut at dinadaan na lang sa tsismis ang katarungan. At ito ang gusto nating ayusin. Dapat, pag may sala, may parusa.

CJ VillaStatements